WeetU.nl - De Nederlandse startpagina met de antwoorden op al uw vragen.Wat is Social Media?

Sociale media

(de Engelse term social media is ook in het Nederlands gangbaar) is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers.
Kaplan en Haenlein definieren sociale media als "een groep internetapplicaties die gebruikmaken van de ideologie en de technologie van Web 2.0 en de creatieve uitwisseling van User Generated Content". Onder de noemer sociale media worden onder andere weblogs, microblogs, social bookmarking, videosites als YouTube en Vimeo, fora, op samenwerking gebaseerde projecten als Wikipedia, en sociale netwerken als Facebook en Google+ geschaard.
Via deze media delen mensen verhalen, kennis en ervaringen. Dit doen zij door berichten te publiceren of door gebruik te maken van ingebouwde reactiemogelijkheden. Voorbeelden van dit laatste zijn weblogs, waar lezers reacties achterlaten door middel van een reactieformulier of middels trackbacks.

Geschiedenis

Het is onduidelijk wie de Engelse term 'social media' voor het eerst heeft gebruikt. Omdat er nog altijd onenigheid is over de exacte definitie, is het moeilijk een scherp afgebakend overzicht te geven van de ontwikkelingsgeschiedenis van sociale media. De meest bekende vorm van sociale media zijn de sociale netwerksites. Het eerste voorbeeld hiervan (1997) was Six Degrees.

Invloed

Politiek Politieke organisaties zetten geregeld sociale media in om hun doel te bereiken. Een opstand tegen de regering van Moldavie in 2009 wordt wel de "Twitterrevolutie" genoemd, omdat die website gebruikt werd voor het plannen van protestacties,en meer recent wordt de motor achter de politieke veranderingen in het Midden-Oosten (zoals Tunesie, Egypte en Syrie) toegeschreven aan de vrijheid en de communicatiemogelijkheden die sociale media bieden. Echter er is kritiek op het toeschrijven van revoluties aan sociale media, omdat er ten tijde van de opstand in Moldavie zeer weinig Twitteraccounts in dat land actief waren en bij de Arabische Lente speelden sterke sociale verbanden en strategie een belangrijkere rol dan sociale media.

Werkgevers

Werkgevers gebruiken sociale media om meer te weten komen over sollicitanten. De overheid gebruikt sociale media voor het ontdekken van fraude en andere criminaliteit en het meer te weten komen over de daders.

Nadelen

Het gebruik van sociale media brengt ook nadelen met zich mee: De gemakkelijke toegankelijkheid tot aankoopwebsites zorgt ervoor dat online shoppen met een paar klikken op het web snel kan worden afgehandeld. Voor sommigen is dit een zegen, voor anderen leidt dit tot verslaving. Positieve recensies van enkele kopers kunnen het koopgedrag van sommige klanten beinvloeden. Hierdoor wordt vlugger een aankoop gedaan, hetgeen op termijn kan leiden tot buitensporige aankopen.
Zodra iets op het internet verschijnt, wordt dit zichtbaar voor iedereen. De grens met privacy wordt hierdoor enorm dun. Mededelingen als Morgen eindelijk een week naar Italie. of Een dagje ontspanning in Centerparks met het gezin betekenen voor criminelen de ideale gelegenheid om toe te slaan bij de afwezigen.
Ontevreden klanten kunnen hun ontevredenheid uiten op het web. Winkels/bedrijven kunnen op hun beurt reageren op klachten. Opmerkingen waarbij reacties van ondernemers uitblijven, kan een slecht imago met zich meebrengen. Dit vergt vrijwel constante aandacht van ondernemers om de klanten tevreden te houden, hetgeen enorm tijdrovend is.
Het feit dat sociale media zo makkelijk toegankelijk zijn, opent de weg voor online pesten, dreigementen of afpersing. Het anoniem verzenden van een dreigement wordt via sociale media dikwijls gewaarborgd. Dit cyberpesten kan voor de tegenpartij psychisch een sterke impact hebben op het zelfbewustzijn met mogelijk zelfs zelfmoord tot gevolg.
bron: Wiki

2018 weetu.nl - De Nederlandse startpagina met de antwoorden op al uw vragen.
Contact | Adverteren
startpagina,start pagina,nieuwe startpagina,beste startpagina,homepage,home page-2018
Twitter
Linkruil voorstellen met www.weetu.nl